INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Örgütsel sosyalleşmenin ve psikolojik güçlendirme algısının birtakım olumlu iş çıktıları üzerinde etkiye sahip olduğu daha önce yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu çalışma da örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sahiplenme ile ilişkili olup olmadığını tespit etmek ve bu ilişkide psikolojik güçlendirme algısının aracılık rolüne sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen araştırma sonucunda, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik güçlendirme algısını ve psikolojik sahiplenmeyi güçlendirdiği, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde psikolojik güçlendirme algısının tam aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Sosyalleşme, Psikolojik Güçlendirme Algısı, Psikolojik Sahiplenme

References