INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Kadınların ekonomik yaşama katılmaları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Bu açıdan toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan kadınlar, işsizlik riski ile en çok karşı karşıya kalan gruplardandır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli kriterlerden biri olan kadın istihdamı, sürdürülebilir kalkınmada anahtar rol oynadığı gibi cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi için de önem arz eden hususlardandır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınların istihdamını arttırmaya yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) gerçekleştirdikleri projeler olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK), gönüllü ve herhangi bir çıkar beklentisi olmaksızın toplumun çıkarlarını korumak için kamuoyunda gündem yaratıp siyasal iradeyi etkilemeyi amaçlayan bir örgütlenme türü olarak tanımlayabiliriz. Toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözümler bulmayı amaçlayan STK’lar kadınların eğitim, kültür ve sosyal hayatta olduğu gibi işgücü piyasasında da maruz kaldıkları ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar. Çalışmada ülkemizdeki kadın istihdamının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla STK’lar tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir.Keywords
STK, kadın istihdamı, sosyal sorumluluk.

References