INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ VE AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Organizasyonlar, varlıklarını sürdürebilmek için değişen çevre ve piyasa koşullarına ayak uydurmak zorundadırlar. Bunun için yapılan stratejik analizler, piyasa analizleri, ayrıntılı kurum içi analizler, planlamalar, alınacak yatırım kararları organizasyonlar açısından önemli çalışmalardır. Bu çalışmaların merkezinde İnsan Kaynakları (İK) yer almaktadır. Bir organizasyonun sürdürülebilir başarılar elde etmesi, İK bölümünün iyi yönetilmesiyle mümkündür. Başka bir deyişle, günümüzde organizasyonların stratejik yönetim süreçlerindeki başarıları, çalışanların etkin bir biçimde yönetilmeleri ile sağlanacaktır. Yapılan araştırmalar, İK faaliyetleri ile işletmenin başarıları arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bunda doğru bir personel seçim sürecinin olması, etkin bir performans değerlendirme sisteminin kurulması, liyakata dayalı atama ve yükseltmelerin yapılması, adil bir ödüllendirme sisteminin kurulması gibi birçok uygulama önemli bir rol oynamaktadır.
Organizasyonel başarılar elde etmek için İK yönetici yetkinliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Değişen dünya şartlarına göre organizasyonların yetkinlik ihtiyaçları da değişmektedir. Çalışmada kronolojik sıra ile bu ihtiyaçların neler olduğu belirtilmiştir. Yönetici yetkinlikleri belirlenirken yetkinlik modellerinden faydalanılır. Üç yetkinlik yaklaşımından kısaca bahsedildikten sonra yetkinliklerin ağırlıklandırılmasında kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden bahsedilmiştir.Keywords
İnsan Kaynakları, Yetkinlik, Çok Kriterli Karar Verme

References