INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ELEŞTİRMEN KİMLİĞİYLE FİRİDUN BEY KÖÇERLİ

Uzun yıllar “tenkit” kelimesi ile karşılanan “eleştiri”, Türkiye’de son yıllarda daha çok tercih edilen isim olmuştur. Hemen belirtmek gerekir ki Azerbaycan’da tenkit terimi yalnızca “bir sanat eserini iyi ve kötü niteliklerini değerlendirerek eleştiri yapmak” anlamıyla değil, daha geniş anlamda kullanılır. Edebi esere yönelik eleştirinin yanı sıra tüm edebiyat tarihi çalışmaları ile bütün edebiyat araştırma, tahlil ve incelemeleri tenkit kavramının içinde yer almıştır. Ayrıca edebiyat teorisi çalışmaları da tenkidin içinde kabul edilmiştir. Bu çalışmamızda Firidun Bey Köçerli’nin bütün edebi faaliyetlerini değil, yalnızca eleştirmen kimliğini ele alacağız.Keywords
Eleştirmen, Firidun Bey Köçerli, eleştiri, Azerbaycan edebiyatı

References