INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR BAYRAM TADI; GENCER MACUNU

Gencer, Aydın ilinin birbirine yakın bazı ilçelerinde dini bayramlar sonrasında yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Bölgenin somut olmayan kültürel miras zenginliklerinden biri olan Gencer, yörede bayram kadar özlenmekte ve insanları bir araya getiren büyük bir panayır olarak kurulmaktadır. Gencer’ in özelliklerinden biri de Gencer’e has yapılan ve satışa sunulan yiyeceklerdir. Gencer macunu, Gencer geleneği ile özdeşleşmiş en önemli yöresel tatlardan biridir. Günümüzün getirdiği koşullar nedeniyle eski Gencerler önemini kaybetmeye başlamış ve bu durum Gencer’de sunulan yiyeceklere de yansımıştır. Gencer macunu imalatı yapan ve sunan ustaların sayısı hızla azalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yörede unutulmaya yüz tutmaya başlayan Gencer macununun yöre halkı için ifade ettiği kültürel değeri ortaya koyarak hazırlanışı, sunumu ve yöreye katkıları hakkında bilgi vermektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden sözlü tarih kullanılmıştır. Ayrıca çalışma, görüşme ve açık uçlu sorular ile desteklenmiştir. Nazilli'de Gencer gününe katılarak gözlem yapılmıştır. Gencer macunuyla ilgili olarak elde edilen bulgular doğrultusunda kültür turizmi ve gastronomi turizmi açısından birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Gencer, Gencer Macunu, Yöresel Tatlar, Kültürel Miras

References