INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HATAY’DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin toplu taşıma sistemleri ve bunların eğitim ve sosyal hayatlarına ilişkin tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu İskenderun Teknik Üniversitesi’nde eğitim alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler nicel anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut toplu taşıma sistemlerine yönelik tutumları analiz edilmiş ve beklentileri ölçülmüştür. Ankette yer alan öğrenciler genellikle Hatay ve İskenderun dışından gelen öğrencilerden seçildiğinden daha objektif ve karşılaştırma açısından sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.Bunun haricinde kısmen üniversite ve kampüsler arası ulaşım sistemleri araştırılarak öğrencilerden farklı fikirler alınması hedeflenmiştir. Ayrıca anket sorularıyla mevcut yerel ve merkezi yönetimlerin ulaşım alanındaki faaliyetlerinin memnuniyet düzeyi de ölçülmüştür.



Keywords
Toplu Taşıma, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay.

References