INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KKTC’DE BİREYSEL REFAH GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bireysel refah göstergelerindeki değişimin analiz edilmesidir. 1977-2016 yılı verilerinin ele alındığı analizlerde, kişi başına elektrik tüketimi, kişi başına akaryakıt tüketimi, bin kişiye düşen otomobil sayısı, bin kişiye düşen telefon sayısı ve bin kişiye düşen cep telefonu sayısı verileri dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre ele alınan dönemde kişi başına elektrik tüketimi 2.9 kat, kişi başına akaryakıt tüketimi 1 kat, bin kişiye düşen otomobil sayısı 3.2 kat, bin kişiye düşen telefon sayısı 4.8 kat ve son olarak bin kişiye düşen cep telefonu sayısı 488 kat atmıştır.Keywords
Bireysel Refah, Refah Göstergeleri, KKTC.

References