INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ULUSLARARASI BEŞ YILDIZLI ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK VE İÇECEK BÖLÜMÜNDE MALİYET KONTROLÜ UYGULAMALARI VE ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın temel amacı, Ankara iline ait uluslararası zincir statüsündeki 5 yıldızlı konaklama işletmelerindeki yiyecek ve içecek alanında hizmet veren bölümlerdeki maliyetlerin kontrolünü ve işleyişini analiz etmektir.

Makalenin araştırma bölümü Ankara ilindeki 5 yıldızlı ve uluslararası zincir statüsündeki 12 otelden 8 tanesinde çalışanlar ile röportaj yapılarak gerçekleştirilmiştir. Belirtilen otellerdeki üst kademe çalışan görevliler ile görüşme sağlanmış olup, belirtilen görevliler otellerin restoran, bar, satın alma, depo, önbüro ve yiyecek-içecek koordinatörlüğü bölümlerinde çalışmaktadır. 

Görüşme tekniğiyle elde edilen veriler analiz edilmiş olup, otellerdeki ürün teslim alma, depolama, departmanlara ürün yönlendirme, yiyecek ve içecek üretimi prosedürleri ve otellerde meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bulgular elde edilmiştir. Farklı otellerin ve farklı markaların prosedürleri zaman zaman değişkenlik gösterse de günümüz teknolojisinden faydalandıkları gözlemlenmiş ve birçok konuda operasyonel faaliyetlerini aynı uygulamalarla yürüttükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak bütün konaklama işletmelerinin marka ve müşteri memnuniyeti standartları çerçevesinde hedeflediği amaç minimum insan kaynaklarıyla, maksimum kâr oluşturmaktır.Keywords
Maliyet, Maliyet Kontrolü, Otel İşletmeleri, Yiyecek ve İçecek

References