INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATIGUE ON SMOOTH HIT AND SPEED IN FOOTBALL

Bu çalışma Van amatör liginde oynayan yaşları 19-20 olan 15 gönüllü erkek futbolcunun katılımıyla yapılmış olup yorgunluğun şut isabeti ve şut hızı üzerine etkisine bakılmıştır. Sporcularda yorgunluk oluşturmak için mekik koşusu testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan futbolcuların yaş, boy, ağırlık, mekik sayıları, vücut kitle endeksleri ile ön test son testleri ölçülmüştür. Sonuçlar SPSS 22.0 Paket programda analiz edilmiştir Bu çalışmanın amacı futbolda yorgunluğun şut isabeti ve şut hızı üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla futbolda kazanmanın en büyük etkenlerinden birisi olan şutun yorgunlukla beraber vuruş ve isabetteki etkisini inceleyip olumsuzlukları en aza indirmenin yöntemlerini araştırmaktır. Sonuç olarak; Çalışmada belirlenen kriterlere göre yorgunluğun, vuruş isabetinde ve vuruş hızında azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Vuruşlardaki başarı oranının, oluşan yorgunlukla birlikte düştüğü ortaya çıkmıştır.Keywords
Futbol, İsabet, Yorgunluk

References