INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİLİMSEL VE DURUMSAL FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

Günümüzde tüketiciler artık temel ihtiyaçları odaklı alışveriş yapan bir profilden sıyrılarak; planlamadıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda olmayan “anlık” alışveriş davranışları da gösterebilmekte ve alışverişi aynı zamanda hedonik (hazcı) ihtiyaçlarını karşılamanın da bir yöntemi olarak görebilmektedir. Tarihsel perspektif içinde anlık satın alma kavramı günden güne perakendecilerin satış hacminin daha da büyük bir kısmını oluşturması ve günümüz tüketici profiline ilişkin önemli bilgiler vermesi nedeniyle birçok araştırmaya konu olmaktadır. Gerek araştırmacılar gerekse perakendeciler açısından önemi giderek artan ve pazarlama alanında her geçen gün daha fazla merak uyandıran bir konu olarak anlık satın alma, yarım yüzyılı aşkın bir süredir araştırmalara farklı paradigmalarla konu olmuş ve kavramı etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürde Anlık satın almayı etkileyen birçok faktör bulunması ile birlikte, yapılan çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan eğilimsel ve durumsal faktörler çalışmamıza konu edilmiştir. Bu faktörlerin daha önce yapılan araştırmalarda en çok merak konusu faktörler içinde sayılması ve ülkemizde bu faktörlerin anlık satın almaya etkisi bakımından ele alan bir çalışmaya rastlanamaması nedeniyle araştırmaya konu edilmiş ve literatüre bu doğrultuda katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemi 479 kişiden oluşmakta olup, eğilimsel ve durumsal faktörlerin anlık satın alma davranışına etkisinin ortaya konmasına yönelik yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır.Keywords
Anlık satın alma davranışı, durumsal faktörler, eğilimsel faktörler, tüketici davranışları

References