INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KURUM KÜLTÜRÜ, DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Araştırmalar, kuruluşların günümüz ortamının değişen taleplerini karşılamada daha esnek, uyarlanabilir, girişimci ve yenilikçi olmalarını desteklemektedir. Bu değişimi etkilemek için uygun liderlik gereklidir; bununla birlikte, dönüşümcü liderlik, örgütsel kültür ve örgütsel yenilik dâhil olmak üzere bu değişim stratejisini oluşturan kilit bileşenler arasındaki dikkat çekilen teorik çabaların artırılması yönündedir.

Bu çalışma kurum kültürü, dönüşümcü liderlik ve inovasyon ilişkisi üzerinde akademik çalışmalara odaklanmakta ve bu alanda inovasyona etkisi konusunda öneriler sunmaktadır. Bulunan kanıtlar, dönüşümcü liderliğin, öncelikle bir vizyonu ifade etme süreçleri yoluyla ve yüksek performans beklentileri belirleme ve çalışanlara bireysel destek sağlama yoluyla örgüt kültürü ile ilişkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Dönüşümcü liderlik; Organizasyon Kültürü, İnovasyon

References