INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN ETKİNLİK-VERİMLİLİK ANALİZİ: SEÇİLMİŞ KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Özet Dünyamızda süratle artmakta olan rekabet olgusu ve ortamı sektör olarak bankacılığı da yansımaktadır. Bu nedenle etkinlik olgusu bankacılık sahasında da bir hayli mühim bir duruma gelmiştir. Zamanımızda rekabet olgusunun aktif bir biçimde Türk bankacılık sahasında da yer almasıyla beraber bankalar kaynaklarını en etkili biçimde kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. Etkili olabilmenin aynı anda rekabetçi olmayı mecburi duruma getirmesiyle beraber bankacılık sahasında da etkili kaynak kullanımı mühim bir duruma gelmiştir. Etkinliklerini çoğaltan bankalar düşük bir maliyetle daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek sermayelerini de çoğaltmaktadır, bu da yüksek karlılıkla ilişkilendirilmektedir. Etkili olmayan bankalarınsa performansı daha düşük ve risklilikleri de fazla olacaktır. Bu çalışmada, Türk Bankacılık sektörünün iki önemli ismi olan Ziraat Bankası ve Akbank’ın etkinlik ve verimlilik analizi ele alınacaktırKeywords
Etkinlik-Verimlilik analizi, Ziraat bankası, Akbank

References