INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri; mevcut bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni ürün, süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla bilinçli ve sistemli bir şekilde alanında uzman personellerce yürütülen çalışmalardır. Yüksek katma değere sahip ürünler üretmek, maliyetleri minimum miktara düşürebilmek ve bu sayede küresel pazarda ayakta kalabilmek ancak Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı küresel rekabeti en çok hisseden özel sektör işletmeleri her ne kadar riskli, büyük tutarlı ve uzun vadeli yatırımlar içerse de Ar-Ge faaliyetleri için ciddi miktarda kaynak ayırmaktadır. Türkiye’deki özel sektör Ar-Ge harcamalarının önemini ve boyutlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin Ar-Ge harcamaları ve istihdam ettikleri Ar-Ge personeli hakkında Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in resmi internet sitelerinden derlenen ayrıntılı istatistiki bilgiler sunulmakta ve konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.Keywords
Ar-Ge Faaliyetleri, Özel Sektör, Türkiye.

References