INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI ve YEREL YÖNETİMLER

Türkiye’de çevre sorunlarının çözülebilmesi ve daha yaşanabilir bir çevrenin meydana getirilmesinde merkezi idarenin yanı sıra yerel yönetimlerinde çok önemli sorumlulukları vardır. Gerçekten de mevzuata bakıldığında gerek 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmeliklerde ve gerekse 5363 ve 5216 sayılı kanunların ilgili maddelerinde özellikle belediyelere çevre sorunlarının çözümüne yönelik önemli yetki ve sorumlulukların yüklendiği görülmektedir. Yerel yönetimler, sorumluluk alanlarının toplumsal ve çevresel özellikleriyle uyumlu bir çevre politikası geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ancak diğer hizmet alanlarında olduğu gibi çevresel konularda da etkin olabilmeleri belediyelerin mali ve idari açıdan özerk olmalarına ve mevzuatın da merkezi idareden bağımsız politikalar geliştirmelerine uygun olmasına bağlıdır.Keywords
Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları, Merkezi İdare

References