INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİST’TE İŞLEM GÖREN KAĞIT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 2014-2018

Bu çalışmada kâğıt ve kâğıt ürünleri kapsamında yer alan Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 12 firmanın finansal performans değerlendirme işlemi yapılmıştır. Değerlendirme yöntemi olarak Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yöntemi seçilmiş ve finansal oranlar baz alınarak veriler değerlendirilmiştir. Uygulamanın yapıldığı zaman aralığı ise 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır. Yapılan uygulama işlemi sonucunda 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Doğan ve Prizma firmalarının finansal performans olarak önde oldukları belirlenmiştir. İncelenen tüm yıllar itibariyle Bak ambalaj ve Olmuksan firmalarının ise sıralamada son sıralarda yer aldığı ve performansında önemli bir artış ya da azalışın olmadığı görülmüştür.Keywords
Kâğıt Sektörü, TOPSIS Yöntemi, Finansal Performans

References