INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GAZİANTEP TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİ

Türk toplumuna ait önemli kültürel değerler sözlü kültür ürünleri aracılığı ile nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ait oldukları toplumun duygu ve düşünce dünyasına dair önemli kayıtlar olarak kabul edilebilecek bu ürünler aynı zamanda tarihi belge niteliği de taşımaktadır.

Sözlü kültür ürünleri içerisinde en yaygın olanlardan biri her yaşa ve her insana hitap eden türkülerdir. Türküler ezgili olmaları bakımından diğer türlerden ayrılırken bu ezgilerin insana hissettirdikleri de türkünün anlam derinliğine önemli katkı sunmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) repertuarı taranarak Gaziantep yöresine ait tespit edilen türküler içerik bakımından incelenmiştir. Çoğunlukla lirik özellikli olduğu anlaşılan Gaziantep türkülerinde sevgilinin fiziksel ve kişisel özelliklerinin toplumun ve aşığın gözünde nasıl ifade bulduğu, türkülerde nasıl ifade bulduğu değerlendirilmiştir.Keywords
Türkü, Gaziantep, sevgili

References