INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNSAN HAKLARI VE KALKINMA

Uluslararası İlişkiler disiplininde Uluslararası Hukuk ve Kalkınma konularında, hem teori de hem de pratikte baştan beri doğru bir yer bulmuştur. İdealist bilim adamları, uluslararası hukukun oluşumunu ileri sürerken, Realistler bunun bir ütopya olduğunu nitelendirdi. Temel insan hakları ve özgürlük konusu uluslararası hukukun temel unsurlarıdır. Dolayısıyla, temel haklar ve özgürlükleri garanti altına almak ve güçlendirmek için devletlerce birçok tüzük, deklarasyon, sözleşme, protokol vb. imzalandı ve onaylandı. Aynı derecede önemli olan, temel insan haklarına saygı ve korunma, uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol üstlenmiştir. Temel insan hakları ve özgürlükleri konuları yalnızca literatürü şekillendirmekle kalmıyor aynı zamanda hükümetlerarası örgütlerin gündemlerini de şekillendirmeye başlamıştır. Kalkınma Araştırmaları disiplininde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin önemi vurgulanmayabilir. Bu nedenle, bu yazının amacı; kalkınmanın anlamı, gelişim teorileri, gelişimin temel değerleri ve hedefleri, insan haklarının anlamı, insan hakları düşünce okulları gibi belirli konuları ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda insan haklarının kalkınma ortamındaki yerini veya insan hakları ile kalkınma arasındaki bağlantıyı tartışacaktır.Keywords
Kalkınma, İnsan Hakları, Kalkınma Temelli Haklar, Uluslararası İlişkiler

References