INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN TARIK BUĞRA’NIN HAYAT BÖYLEDİR İŞTE HİKÂYESİ

Hayat Böyledir İşte, Tarık Buğra’nın en bilinen hikâyelerinden birisidir. Gerek edebiyat dünyasında gerekse akademi dünyasında bu hikâye üzerine çeşitli yazılar yazılmış, çalışmalar yapılmıştır. Bu ilgi, kuşkusuz hikâyenin okuyucular tarafından sevildiğini ve incelemeciler tarafından da hikâyede onları etkileyen unsurların araştırılmak istendiğini ortaya koymaktadır. Araştırmacılar bu çerçevede, hikâyeyi daha çok tematik açıdan ele almışlar, klasik olarak zaman-mekân-insan-olay/durum belirlemeleri yaparken yazarın üslubunun şiirselliğinden de söz etmişlerdir. Ancak belirli bir estetik düzeyi tutturmuş nitelikli bir edebiyat ürünü hemen tüketilebilecek bir şey değildir; eser, farklı açılardan farklı yaklaşımlarla tekrar tekrar ele alınabilir ve her defasında söylenebilecek yeni şeyler bulunabilir. Biz de bu kabulle, Hayat Böyledir İşte hikâyesine yakın okuma anlayışıyla yaklaşarak, Tarık Buğra’nın nasıl bir anlatım tekniğiyle sözünü ettiğimiz estetik düzeyi tutturduğunu ve okuyucuyu etkilediğini ortaya koymaya çalışacağız. Hareket noktamız, analitik felsefenin, düşüncelerin çözümlenmesinin dilin çözümlenmesiyle özdeş olduğu anlayışı olacaktır.Keywords
Hayat Böyledir İşte, yakın okuma, anlatım teknikleri,

References