INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLİŞSEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MODA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI

20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar teknolojilerinin sürekli gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması ile çok sayıda yenilik ortaya çıkmıştır. Süreçleri kolaylaştırmak, zaman ve enerjiden tasarruf etmek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek, minimum hata ile maksimum verimlilik sağlamak için tercih edilen yapay zeka teknolojileri de bu yeniliklerden bir tanesidir. Otomotiv, sağlık, gıda, inşaat gibi farklı sektörlerde kendine kullanım alanı bulan yapay zeka teknolojilerinin moda endüstrisindeki kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Yapay zeka teknolojilerinden olan bilişsel bilişim, düzensiz ve büyük veri gruplarını insan zekasına öykünerek anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanan teknolojilerdir. İçinde bulunduğumuz çağda düzensiz veriler her geçen gün artmakta, farklı endüstriler bu verileri kullanarak işleyişlerinde olumlu değişiklikler meydana getirmeye çalışmaktadır. Moda endüstrisi de verileri anlamlı ve işler bir yapıya dönüştürmek için bilişsel bilişimden yararlanmaktadır. Bu çalışmada, moda endüstrisinde yeni kullanılmaya başlanan bilişsel teknolojilerin, sektördeki kullanım alanları örnekler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu örneklerin anlaşılırlığını arttırmak ve düzenli bir anlatım gerçekleştirmek için moda endüstrisindeki mevcut süreçten yola çıkılarak altı başlıklı bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Her başlığın altında moda endüstrisinde bilişsel bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik bir örnek sunulmuş, bugüne ve geleceğe yönelik saptamalar sonuç bölümünde toplanarak araştırma tamamlanmıştır.Keywords
Bilişsel Moda, Teknoloji ve Moda, Endüstri 4.0, Yapay Zeka.

References