INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SURUÇ İLÇESİ’NDE TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Suruç ilçesi, Şanlıurfa ilinin 45 km Güneybatısında, 400-500 m. yükselti değerleri yayılış gösterir. Suruç’un önemi, ilkçağlardan günümüze değin hep işlek yollar üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Şanlıurfa ile Birecik arasındaki yolların ortasında olması ayrıca Harran’la paralel bir hat üzerinde bulunması da geçiş noktalardan birini teşkil etmesine neden olmuştur. Suruç’un araştırma sahası olarak seçilmesindeki amaç, tarihi önemi ve ticari değerinin günümüzde büyüyerek devam etmesidir. Suruç son yıllarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın etkisiyle açılan Suruç Tüneli ve 2014 yılında savaştan kaçıp sınıra gelen yüz binlerce Suriyeliye kapılarını açmasıyla adını sıkça duyuran bir ilçe haline gelmiştir. Suruç ilçesi, etki alanının fiziki ve beşerî potansiyel kaynaklarını henüz yeterince kullanamayan bir yerleşim yeri özelliğine sahiptir. Bu çalışmanın hedeflerinden bir diğeri de var olan kaynakları analiz edip ilçe merkezinin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine engel olan faktörleri ele almak, var olan kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılmasını ve aynı zamanda bu kaynakların Suruç kentini tanıtma adına tek tek değerlendirilip ortaya çıkmasını sağlamaktır.Keywords
Suruç, Coğrafi Özellikler, Şehir İçi Arazi Kullanımı

References