INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN BİR PROFİLİ: KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE BULUNAN OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Konaklama işletmeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan otel işletmelerinin, rekabet ortamında başarı gösterebilmeleri için insan kaynakları yönetimini etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Emek yoğun özelliğe sahip otel işletmelerinde insan unsurunun başarılı bir şekilde yönetilmesi otel işletmelerinin başarıyı yakalamasını sağlayacaktır. İnsan kaynakları yönetimini konu alan bu çalışmanın temel amacı; otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi profilini ortaya çıkarmak ve otellerin sahip oldukları yıldız sayılarına göre nasıl bir insan kaynakları yönetimi uyguladıklarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Kayseri ve Nevşehir'de faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin 18'i oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formunun tercih edildiği araştırma kapsamında elde edilen veriler çapraz tablo analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada otellerin yıldız sayıları fark etmeksizin insan kaynakları departmanlarının en çok "çalışan seçimi ve işe alım süreçlerini yürütme" gibi süreçleri yerine getirdiği ve personel seçiminde en çok "ilan yayınlama" ve "istihdam ve kariyer merkezleri" yolunu tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Turizm, İnsan Kaynakları Profili, İnsan Kaynakları Yönetimi

References