INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AMELİYAT HEMŞİRELERİNİN OPERASYONLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI

Bu çalışmanın amacı; ameliyat hemşirelerinin operasyonlarla ilgili sorumluluklarını incelemektir. Son dönemde ameliyathane hemşireliğinin temelinde var olan, üst seviye takım çalışmasını gerektiren ameliyathane şartlarında hemşirenin iş tanımının yapılmış olması, beklenen işlevlerin mükemmele yakın seviyede gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşam süresinin uzamasıyla hastalık süreçleri de farklılaşmaktadır. Hasta ile birlikte, ona doğrudan veya dolaylı olarak bakım veren herkesin yaşamı da değişmektedir. Hastanın yaşam süresinin uzaması, bakım ve tedavi veren kişi için de sürenin uzamasına ve yardım edenlerin, hastaların zorlu zamanlarında onlarla daha fazla birlikte olmalarına yol açmaktadır. Bu sebeple hemşirelik hizmeti verenlerin empati ve şefkatli yaklaşımı hasta iyiliği için son derece önemlidir (Hiçdurmaz ve İnci, 2015: 295).

Gelecekte ameliyat hemşiresi olarak görev yapacak olan kişilerin, uzman ve öncelikle primer hemşirelik bilgisinin olması gerekmektedir. Hemşirelerin işinde son derece bilgili ve kabiliyetli olması yanında yönetim, hemşirelik araştırmaları ve teknolojiye hakimiyet gibi alanlarda donanımlı olması gerekmektedir. Bir hemşireden öncelikle etkin bir hemşirelik bakımı vermesi, hemşirelik uygulama süreçlerinde başarılı olması ve etik değerlere saygılı olması istenmektedir. Ameliyathane hemşiresinin bu değerlerin yanı sıra yaptığı işte güçlü bir kimliğinin bulunması da şarttır. Yönetici rolündeki hemşirelerin görevleri, takım iletişimi sağlamak ve ekipler arası koordinasyonu kurmak, lider olmak, organizasyonu kurmak, sorun çözücü yaklaşımlarda bulunmak, denetimleri ve kontrolleri yapmak ve mümkün olduğunca yapıcı olmaktır. Ameliyathane hemşirelerinin iş memnuniyeti derecesi ve motivasyonu, iletişim ağının iyi kurulup kurulmadığı ile ilintili bulunmaktadır. Ameliyat takımını oluşturan üyeler, empati, izleme becerisi, etkin iletişim, teknik, koordinasyon ve entelektüel kabiliyetlerinin yanında eğitici, esnek, duyarlı, objektif, yaratıcı ve insan odaklı olmalı ve etik ilkelere ve yasalara uyarak yönetim sorunlarını çözebilecek öngörüye de sahip bulunmalıdır (Rocchiccioli ve Tılbury, 1998: 47).Keywords
Ameliyat, Hemşire, Operasyon.

References