INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE YAPI DENETİM SİSTEMİ VE SORUNLARI ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME

1999 yılında ülkemizde yaşanan depremden sonra yetkili kişi veya kurumlarca yapıların denetimine verilen önemi daha da artırmıştır. Depremden sonra bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, insanların ölümüne sebep deprem değil de, denetimsiz yapıların olduğunu göstermiştir.

Yapı sektöründe uzun yıllardır devam ede gelen sorumsuzluk veya eksiklikleri ortadan kaldırmak için bakanlıkça bir çalışma başlatılmıştır. Şu an yürürlükte olan 4708 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun sayesinde, eski yapılara göre daha güvenli, sağlam, imarlı, çeşitli standartlara sahip ve kaliteli malzemelerin kullandığı yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı, yapı denetimin varlık sebebi, Türkiye’de çalışma şekli ve yapı denetim sektörüyle ilgili yazılmış bilimsel makale, yüksek lisans ve doktora tezlerini inceleyerek sektörle ilgili ortaya konulan sorunları kısaca özetleyerek analiz etmektir.Keywords
Yapı Denetim, Yapı Denetim Kanunu.

References