INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ADALET TEŞKİLATINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ulus devletin fiziki sınırları küreselleşme ile kolayca aşılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin imkân tanıdığı sanal aşkınlık toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel değişime zorlamaktadır. Tabi ki örgütleri; hatta kamu örgütlerini etkilemektedir. Örgütlerin vazgeçilmez kaynağı insan kaynağının yönetilmesi gerekliliği kamu örgütlerimizde hissedilmeye, tartışılmaya, yer yer uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Uygulama alanının hala dar olduğu kamu örgütünün bir parçası olan adalet teşkilatında insan kaynakları yönetimi ilkelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bireysel ve toplumsal hizmet üreten adalet teşkilatı insan kaynağını en çok kullanan örgütlerden olması ihtiyaç düzeyini arttırmaktadır. İnsan kaynağının modern yöntemlerle yönetimi örgüt personelinin verimini arttıracak, personelin verimi artıkça insan kaynakları yönetimi ilkeleri örgütte daha fazla yer bulacaktır. Örgüt içinde böylece dinamik olacak ilkeler toplumsal hizmet üreten örgütün müşteri memnuniyetini sağlayarak dış dinamiklerini de etkileyecektir. Bu anlamda adalet teşkilatının insan kaynaklarının önemli bölümünü oluşturan yargı çalışanlarının sık sık yersiz şikayetlerle soruşturmaya maruz kalmasının önüne geçilmelidir. Yargı çalışanlarının yararlanamadığı, diğer kamu çalışanları için uygulanan 4483 sayılı kanundaki düzenlemeler tüm kamu örgütleri için eleştirilen yönleri düzeltilerek uygulanmalıdır. Ayrıca örgüt personelinin aşırı iş yükünün, temsilcilerinin bulunacağı komisyonlarda yapılacak iş analizi ve tanımı çerçevesinde norm kadro esaslarına göre çalışmalarıyla dengeli dağılımının sağlanması gereklidir. Tespiti yapılan bu iki hususun insan kaynakları yönetimine geçişi sağlayacak örgütün sorunları arasında öne çıkan iki ana sorun olduğu değerlendirilmiştir.Keywords
Adalet teşkilatı, yargı çalışanları, insan kaynakları

References