INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OBEZİTEYE KARŞI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Obezite son 20 yıldır dünyanın gündeminde olan önemli bir rahatsızlıktır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda nüfusumuzun büyük bir oranının obez olacağı beklenmektedir. Obeziteye beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite azlığı, serbest zaman değerlendirme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim, genetik faktörler, kentsel yaşam, hayat standartlarımızın yükselmesi, spor kültürü, endüstriyel gıda gibi birçok faktör etki etmektedir. Obezite ile mücadelede önemli faktörlerden bir tanesi fiziksel aktivitedir. Araştırmanın Önemi: Bu çalışmada obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemi ve günlük yaşam içerisinde daha aktif olmak için hangi egzersizlerin yapılması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma da çağımızın hastalığı olan obeziteye karşı yapılması gereken fiziksel aktivite önerilerini belirlemek ve egzersizin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın Modeli: Araştırma literatür taraması modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın Sonucu: Obez bireyler için yapabilecekleri fiziksel aktivitenin bir spor uzmanı tarafından belirlemeleri gerekmektedir. Fiziksel aktivite programı kişinin fiziksel özelliklerine göre değişmektedir. Obez bireylerin gün içinde yapabilecekleri düzeyde aktif olmaya çalışmaları önem arz etmektedir. Obez bireylerin fiziksel aktivitelerini artırarak günlük aldıkları enerji kadar günlük kalori yakmaları önerilmektedir. Fiziksel aktivitenin kilo kaybı ve kiloyu korumaya yönelik katkı sağladığı anlaşılmaktadır.Keywords
Obezite Bireyler, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivitenin Önemi

References