INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMİNİN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ

Bu çalışmada, Avustralya’nın vergi sistemi sosyo-ekonomik yönden ele alınarak, ülkenin gelişmesindeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yüzölçümü neredeyse tüm Avrupa kıtasına yakın olan Avustralya, çok kültürlü yapıya sahip, yaşam kalitesi çok yüksek bir ülkedir. Avustralya ekonomisinde son 20 yıldır, sürekli ve düzenli büyüme, düşük işsizlik, kontrollü enflasyon, çok düşük kamu borcu, güçlü ve dengeli finans sistemi görülmektedir. Yüksek istihdam, kesintisiz büyüme ve 2018 verilerine göre kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’nın 53.794 dolar olmasıyla, refah seviyesi yüksek bir ülkedir.

Avustralya, dolaysız vergi ağırlıklı, vergi tabanı geniş, sistemli bir vergi yapısına sahiptir. Vergi karışımını doğrudan (şirket ve bireysel) ve verimsiz vergilerden (emlak damga vergisi dahil) mal ve hizmet vergisi ile arazi vergilerine doğru kaydırmak için çeşitli düzenlemeler yapmıştır.

Yapılacak vergisel düzenlemelerle vergi oranlarının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde vergi sisteminin daha ileri bir seviyeye geleceği öngörülmektedir.

Sonuç olarak, Avustralya sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında vergi sistemini düzgün yönetebilen gelişmiş bir ülkedirKeywords
Avustralya Vergi Sistemi, Sosyo-Ekonomik Analiz

References