INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEVRE VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Çevre kavramı, tüm canlıların birbiriyle etkileşim içinde oldukları ve hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ortamı ifade etmektedir. Bu ortam hem canlı hem de cansız varlıkları içerisine almaktadır. Çevre içerisinde yer alan bu varlıklar çevresel değişikliklerden ve bozulmalardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda bu değişiklikler ve bozulmalar tüm canlılar için tehdit ve tehlike ortamı oluşturmaktadır. Çoğu insan tarafından bilinen geleneksel güvenliği oluşturan askeri önlemlerle bu tehdit ve tehlikelerle baş edilememekte ya da bu tehdit ve tehlikelere karşı herhangi bir çözüm yolu üretilememektedir. Bu durumda toplum tarafından güvenliğin çok da iyi bilinmeyen yönleri ortaya çıkmaktadır. Güvenliğin askeri yönü dışında çevresel, ekonomik, toplumsal ve siyasi yönleri de bulunmaktadır. Bu yönlerden en önemlisini “çevresel güvenlik” oluşturmaktadır. Çünkü günümüz şartlarındaki en büyük tehlikeyi çevre kirlenmesi, çevresel bozulma ve çevresel stres teşkil etmektedir. Tehdit, tehlike ve kaygılardan uzak olma hali olan güvenliğin tanımından yola çıkarsak çevre üzerinde meydana gelen olumsuz değişiklikler, bozulmalar ile güvenlik arasında doğrudan bir ilişkinin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. Çünkü çevre kaynaklarının azalması, kirlenmesi ve yok olması tüm canlılar için bir tehdit, tehlike ve kaygı ortamı oluşturmaktadır. Bu durum çevre kaynaklarının erişilebilirliğini, ulaşılabilirliğini ve dolayısıyla da güvenliğini etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmada, çevre ve güvenlik kavramlarının açıklanması ile çevresel güvenliğin vurgulanması amaçlanmaktadır. Çünkü çevreyi oluşturan her bir elemanın sahip olduğu işlevlerini yerine getirmesi ve sürdürülebilirliliği, çevresel güvenliğin sağlanması ve öneminin anlaşılmasına bağlıdır.Keywords
Çevre, Güvenlik, Çevre Sorunları, Çevresel Güvenlik

References