INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ SU TOPLAMA ALANI VE DRENAJ AĞLARININ ARCHYDRO YAZILIMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Bir alanda hidrolojik modelleme yapmanın ilk adımı, o alanın kullanım özeliklerinin ve havzalarının tanımlanmasıdır. Bunun için öncelikle alanın eğimi, akış uzunlukları vb. temel özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Dijital yükseklik modellerinin (DEM) ve CBS yazılımı ile havza özellikleri elde edilebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; alandan elde edilen Sayısal Yükseklik Modeli kullanılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesine ait su toplama alanı ve drenaj ağlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada, su toplama alanlarını ve su akış yönlerini belirlemek için ArcGIS 10.1 yazılımı 3D Analyst eklentisi ile sayısal yükseklik modeli (DEM) ve Arc-Hydro eklentisi kullanılmıştır. Çalışma alanının hidrolojik modellemesi için; SYM yenileme, boşlukları doldurma, akım yönünü belirleme, kümülatif akım hesaplama, nehir tanımlama, nehir bölümleme, su toplama alanı oluşturma, su toplama alanını poligonlama ve drenaj ağını belirleme aşamaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; çalışma alanı sınırları içerisinde 386 adet su toplama alanı tespit edilmiştir. Yerleşkeye ait su toplama alanı 153,24 km2 ve bu alanın toplam çevresi ise 1,945 km olarak belirlenmiştir. Yerleşkeye ait su toplama alanı içerisinde yer alan drenaj ağlarının toplam uzunluğu ise 31,20 km olarak tespit edilmiştir. Su havzalarındaki hidrolojik modelleme çalışmalarında Arc-Hydro yazılımının oldukça kullanışlı ve güvenilir sonuçlar elde ettiği görülmüştür.Keywords
Yerleşke, Havza, Arc-Hydro, Yüzey Suyu Akışı, Yerleşke, Drenaj

References