INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÖKTÜRK GİYİM KUŞAMININ PLASTİK SANATLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Göktürk devri, Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü “Türk” kelimesi ilk olarak Göktürkler zamanında kullanılmıştır. Bu çalışmada, Göktürk devri giyim kuşam geleneği üzerinde durulmuştur. Bu kültürün, statü farklılıklarının daha iyi anlaşılması konusunda da ayrıca önemli bir unsur olmakla beraber, sosyal- kültürel değerlerden yahut dönemin gerektirdiği yaşam şartları ve gelenekleri doğrultusunda gelişim gösterdiği bilinmektedir. Toplumun ihtiyaçları, yaşam biçimi ve sosyal yapısı doğrultusunda gelişen giyim kuşam kültürü, Göktürk kültürel ve sosyal yapısını anlamamız konusunda büyük rol oynamaktadır. Günümüze kadar gelen Göktürklere ait yazılı kaynaklar ve görsel betimlemelerden, söz konusu kültürün giyim ve kuşamına ilişkin pek çok eser bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Göktürk devrine ait resim ve heykel sanatındaki stilistik betimlemeler, giyim kuşam geleneğine ilişkin önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışma, müzelerde sergilenen Göktürk devrine ait eserlerin, basılı ve dijital kaynak taramalarından elde edilen veriler ışığında, sanatsal ve sosyal açıdan değerlendirme sunmaktadır.Keywords
Türk, Göktürk Devri, Göktürk Giyim Kuşamı

References