INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN ULUSAL ve ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA EĞİTİM HAKKINA ERİŞİMİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki engelli bireylerin eğitim hakkına erişiminin ulusal ve uluslararası sözleşmeler, beyannameler ve kanunlar bağlamında incelemektir. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarının olması sebebiyle dezavantajlı gruplar arasında yer alması, toplumsal yaşama kazandırılmalarında ve eğitim faaliyetlerinde özenle yaklaşılmasını gerektirmektedir. Derleme türünde yapılan bu çalışmada, engelli bireylere yönelik resmi belgelere ulaşılmış, bu belgelerde yer alan engelliliğe yönelik tanımlar ve sayısal veriler incelenmiştir. Engelli olma kavramından yola çıkılarak tümdengelimsel bir yaklaşımla engelli bireylerin sosyoekonomik ve tarih içerisindeki durumlarından eğitim hakkına giden bir çizgide doküman analizi ulusal ve uluslararası boyutta ele alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda engelli bireylerin eğitim hakkına erişimleri konusunda uygulayıcı ve araştırmacılara çeşitli öneriler geliştirilmiştir.Keywords
Engelli birey, eğitim hakkına erişim, ulusal ve uluslararası belgeler, farkındalık.

References