INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİN POLONYA VE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Ülkeler insanlara yatırım yapar ve işgücünü nitelikli hale getirirlerse, ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlayabilmekte ve küresel rekabette yer alabilmektedirler. Eğitime ayrılan kaynakları daha verimli kullanabilmek için, eğitim sistemi kaliteli olmalıdır. Bu çalışma, Polonya ve Türkiye arasındaki üniversite eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri analiz ederek ve karşılaştırarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, her iki eğitim sisteminin kalitesini artırmak için pek çok faaliyet yapılmaktadır. Türkiye ve Polonya'daki yükseköğretim sistemlerinin daha verimli çalışmaları için sürekli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtmek önemlidir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kalite, Polonya, Türkiye

References