INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı çocuk gelişimi alanında 2010-2020 yılları arasında lisansüstü düzeyde yapılmış çalışmaları; araştırmanın yapıldığı üniversiteye, enstitüye, konularına, kullanılan yöntemlere, veri toplama ve analiz etme yöntemlerine göre sınıflayarak değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] Ulusal Tez Merkezi veri tabanında çocuk gelişimi alanı ile ilgili ulaşılan tezler, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 27 Şubat 2020- 1 Mart 2020 tarihleri arasında YÖK Ulusal Tez Veri tabanı merkezinin internet sayfası üzerinden erişilmiştir. Veri tabanı üzerinde “çocuk gelişimi, child development, child growth” gibi anahtar kelimelerle tarama yapılmıştır ve elde edilen tezler incelenmiştir. Sonuç olarak çocuk gelişimi ile ilgili olarak en fazla lisansüstü tez yapan üniversite Atatürk Üniversitesi olduğu, çocuk gelişimi ile ilgili en fazla lisansüstü tezlerin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapıldığı, çocuk gelişimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin en fazla 2019 yılında yapıldığı, konu bakımından en fazla eğitim öğretim ve çocuk sağlığı ve hastalığı konularında lisansüstü tezlerin yazıldığı, yapılan tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin dağılımında en fazla tarama modelinin kullanıldığı ve nitel yöntemlerin kullanıldığı ve yapılan tezlerin en fazla profesör unvanındaki akademisyenler tarafından yönetildiği sonuçlarına varılmıştır.Keywords
çocuk gelişimi, lisansüstü çalışmalar

References