INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KİL TABLETLER ve PLASTİK UNSURLAR
Yazının, ilkel toplumların tecrübe ve deneyimleri sonucu elde ettikleri bilginin, gelecek toplumlara aktarılmasında önemli bir araç olduğu bilinmektedir. Tarih öncesi dönemlerde bulunması, tabletlere kazınması ve bunların günümüze kadar ulaşması insanlık için değerli bir buluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazının ilk biçimi olarak kabul edilen kil tabletler, yine kilden üretilen saklama kaplarına yani zarflara konarak mühürlenmiştir. Toplumlar geliştikçe, yazının şekli ve yazıldığı araçlar da değişim göstermektedir. Örneğin; ilkel toplumlarda kilden üretilmiş küçük nesnelere (tabletler) yazı yazılırken, modern toplumlarda parşömen ve kâğıt gibi nesneler kullanılmıştır. Yazının ilk doğuşu, M.Ö. 3500 yıl öncesine dayanmaktadır. Simgeler yardımıyla bilgilerin aktarılması Mezopotamya başta olmak üzere, zamanla dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Bu çalışmada, malzemesi kil olan kil tabletler, plastik unsurlar açısından ele alınmıştır. Araştırma basılı ve dijital kaynaklar taranarak desteklenmiştir.

Keywords
Çivi Yazısı, Kil Tablet, Seramik, Sanat

References