INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MARAŞ TARHANASI VE GELİŞİM SÜRECİ

Tarhana Türkiye’nin her yerinde bilinen bir gıda ürünüdür. Maraş tarhanası ise birçok yöntem ve içerikle çeşitlenen ve bölgeye özgü olan ve geniş halk tarafından tüketilen bir gıda ürünüdür. Bu sebeple Maraş tarhanası yöresel bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Bu özelliği sayesinde ürün gastronomi dünyası açısından da büyük önem arz eden coğrafi işaretine 2010 yılının Temmuz ayında kavuşmuştur. Bu çalışmada, yöre halkının üretimdeki işin, işleyişinde olduğu ve günümüzde artık şehir sınırları dışında da ihraç edilir hale gelen Maraş tarhanasının tarihsel gelişim süreci, özellikleri ve geleceği konusu incelenmiştir. Tarihsel sürecindeki ilerlemeler, yerel halkın gözlemleri ve belirli kurumların çalışanları ile yapılan nitel görüşmeler sonucu ortaya konmuştur. Maraş tarhanasının bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra içerisinde tarihi bir birikimi barındırdığı gibi bölgenin etnik kültür unsurunu da yaşatmaya devam ettiği ortaya konmuştur.Keywords
Maraş Tarhana, Coğrafi İşaret, Tarhana, Etnik Kültür

References