INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PANDEMİ SÜRECİNİN “EVRENSEL TASARIM” İLKELERİNE ETKİLERİ

2019 yılı sonu itibarıyla ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını toplumsal yaşam biçimlerinin her an değişebileceğini gözler önüne sermiştir. Salgınla birlikte hayatımıza giren “sosyal mesafe”, “kişisel izolasyon”, “karantina”, “dezenfeksiyon” kavramları gündelik yaşam rutinlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Mekân ve nesne odaklı tasarım ürünlerinin kullanım biçimleri salgın sürecinde dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm ve yaşam alışkanlıklarının değişimi, salgın süreci sonrasında da şimdiye dek süregelen bir takım kalıplaşmış kabullerin yıkılmasına, yeni koşullara uygun standartların belirlenmesine neden olacaktır. Bu makale kapsamında “evrensel tasarım” kavramının tanımı, kapsamı ve uygulama prensipleri irdelenmiş; bunların salgın süreci ve sonrasında nasıl değişebileceğine, ne gibi yeni açılımlarla geliştirilebileceğine dair saptamalar yapılmıştır.Keywords
Evrensel tasarım, pandemi, salgın mimarlığı

References