INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


THE EFFECTS OF YOGA ON SINGING

Yoga ve şarkı söyleme arasında pek çok bağlantı bulunmaktadır. Yoga, nefes, rahatlama ve meditasyon teknikleri kaygı, stres, depresyon ve gerginliğe bağlı vücut ağrıları gibi problemlerle başa çıkmada etkilidir. Yoga sinir sistemini sakinleştirmeyi, fiziksel tansiyonu azaltmayı, vücut, zihin ve ruh arasında bağlantı kurmayı sağlar. Şarkı söyleme sırasında da yogada olduğu gibi kişi gevşeyerek kalp ve zihin arasında bir bağlantı bulmalıdır. Vücudun ve zihnin sağlığı ses sağlığıyla ilişkilidir. Ayrıca, sahnede başarılı bir performans sergilemekle yükümlü olma baskısından dolayı şarkı söyleme kaygıya sebep olabilir. Yoga egzersizleri sesini kullanarak çalışanlarda/şarkıcılarda/hastalarda gevşemeyi, kendine odaklanmayı, vücuttaki gereksiz gerilimden kurtulmayı, kendine güvenmeyi ve bilinçli bir başarı elde etmeyi sağlar. Bu makalede yoganın temelleri, tarihi, felsefesi ve genel çeşitleri anlatılmakla birlikte, yogayı ve şarkı söylemeyi birbiriyle ilişkilendiren çalışmalar incelenmiştir. Sonuçlara göre, yoganın ve meditatif egzersizlerin performans becerileri üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm çalışmalar yoganın şarkıcıların/hastaların/sesini kullanarak çalışanların genel iyi olma haline, psikolojik ve fizyolojik sağlığına, ruh haline olan olumlu katkılarını vurgulamaktadır. Yoga egzersizleri sosyal iletişimi güçlendirir ve pek çok şarkıcıyı içinde bulunduğu yarışma duygusundan uzaklaştırarak, müzikal topluluklar arasında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar. İleride yapılacak olan çalışmalar yoga egzersizlerinin ya da yoga türlerinin nodül, polip ya da diğer ses teli rahatsızlıkları olan hastalar üzerindeki uzun vadeli etkisini inceleyebilir.Keywords
Yoga, şan, nefes, meditasyon, performans

References