INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BENJAMİN BRİTTEN’IN SOLO OBUA İÇİN YAZDIĞI SİX METAMORPHOSES AFTER OVİD ESERİNİN İNCELENMESİ

Çağdaş dönem müziği, romantik dönemin sonundan günümüze kadar gelen bir müzik dönemidir. 1900’lerin sonlarından günümüze kadar uzanan çağdaş müzikte, besteciler farklı teknikler deneyerek, belirli kalıpların dışına çıkmışlardır. Çağdaş dönem sadece müziğe değil, güzel sanatlara da yön vermiştir. Bu dönemde ortaya çıkan ve gelişen sanat akımlarının arasında; izlenimcilik, anlatımcılık ve caz gibi örnekler bulunmaktadır. Çağdaş dönem bestecilerinden Benjamin Britten, 1930'larda Londra'da cesur bir modernist olarak sayılmıştır ve taklit ettiği Avrupalı bestecilerin müzik stillerini orkestra ve operalarında sürdürmüştür. 12 notalık bir tema kullanan Britten, ünlü operası  “The Turn of the Screw” de tonaliteye sadakati ile dikkat çekmiş ve müzik hayatı boyunca bu sadakati devam etmiştir. Çeşitli kaynaklardan alınan veriler doğrultusunda, İngiliz operasının popülaritesini güçlendiren Britten’ın eserleri, genellikle yolsuzluk ve endişe olan ortak temaları paylaşır.

Ünlü İngiliz bestecisi Benjamin Britten, opera ve orkestra için yazdığı eserlerin yanı sıra oda müziği ve solo enstrümanlar için yazdığı eserler ile dönemin yazarları ve eleştirmenleri tarafından oldukça beğeni toplamıştır. Müzikal stilinin en belirgin özelliği, çağdaş müzik akımlarının tüm türlerini kapsayan ve müziğinin anlamsal karmaşıklığı, uzamış müzikal argümanı ve felsefi derinliği ile dikkat çekmektedir. Benjamin Britten obua için 4 eser bestelemiştir. Obua repertuarının önemli bir ismi olan Britten, solo obua için yazdığı “Six Metamorphoses After Ovid” (Ovid’ ten Sonra Altı Dönüşüm) adlı eseri ile solo olarak bir enstrümanın teknik ve müzikal olarak neler yapabileceğini göstermiştir. Bu araştırma ile obua repertuarının önemli eserlerinden biri olan, çağdaş ve yenilikçi özellikler içeren Britten’ın “Six Metamorphoses After Ovid’’ eseri incelenmiş ve icra edecek kişilere kaynak sağlayabilmesi açısından önem arz etmektedir.Keywords
Obua, Çağdaş Dönem, Müzik, Enstrüman, Solo

References