INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN KAVRAMSAL FARKLILIĞI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANI İÇERİSİNDE İNCELENEN DİĞER YAPILARDAN FARKLILAŞTIĞI NOKTALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Her ne kadar son birkaç yılda psikolojik sahiplenme üzerine ülkemizde yapılan çalışmalar artmaya başlasa da bu konuya ilginin nispeten az olduğu söylenebilir. Bu ilgi azlığında, pek çok araştırmacının aklında neden böyle bir kavramsallaştırma yapıldığına dair soru işaretleri olmasının rolü olduğu değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda örgütsel davranış alanında incelenen yapılar arasındaki ayrımın çizilmesinin zor olduğu ve bazı yapıların fazlalık teşkil ettiği literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Nitekim psikolojik sahiplenme ve örgütsel davranış içerisinde ele alınan diğer kavramlar arasında nasıl bir farklılaşma olduğuna yönelik bir belirsizlik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, akademisyenler örgütsel bağlamda psikolojik sahiplenme ile ilgili meseleleri ele almaya başlamadan önce psikolojik sahiplenme yapısının kavramsal ayırt ediciliğinin tesis edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile psikolojik sahiplenmenin kavramsallaştırılmasına yönelik görülen bu eksikliği gidermek ve bu kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ülkemizde bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılar için bir başlangıç noktası oluşturabilmek hedeflenmektedir. Zira psikolojik sahiplenme örgütsel davranış alan yazınında incelenmeye devam edecekse bu olgunun diğerlerinden farklılaştığı noktaların net çizgilerle ayrılması gerekmektedir. Yapılan araştırma neticesinde psikolojik sahiplenmenin örgütsel davranış alanı içerisinde incelenen diğer yapılar ile ilişkili olduğu, ancak çalışanların iş ve kurumlarıyla olan psikolojik ilişkilerinin farklı bir yönünü tasvir etmesi nedeniyle bu yapıların her birinden kavramsal olarak ayırt edilebileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Psikolojik sahiplenme, örgütsel davranış.

References