INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YAZININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET GİBİ YENİ MEDYALAR TEMELİNDEKİ YENİ DÖNÜŞÜMLERİ

20. yüzyılın ikinci yarısında küreselleşen dünyanın yeni medyası olarak ortaya çıkan bilgisayarın ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesinde dijitalleşme ve sanallaşma süreçleri belirleyici bir rol oynar. Bu süreçlerin en belirgin özelliği de bir şeyi fiziksel dünyanın maddesel somut boyutundan uzaklaşarak üretmesidir. Fiziksel dünyanın maddesini temel alan bir orijinalden, kopyadan ve temsilden söz etmenin mümkün olmadığı dijitalleşme ve sanallaşma süreçleri içerisinde yazının dijital ve sanal dönüşümü başlar. Bu noktada öncelikli olarak yazının bu dönüşümden önceki fiziksel özellikleri ele alınır ve sonra yazının fiziksel özelliklerinin bu dönüşümden sonra nasıl değiştiği sorgulanır. Eş zamanlı olarak yazılan ve okunan bilgisayar ve internet gibi yeni medyaların hem arka planında hem de ön planında yazının yönetici güç olarak hangi işlevleri üstlendiğine odaklanılır. Yönetici güç olarak ele alınan yazının dijital ve sanal dönüşüm içerisinde katman katman nasıl ilerlediği gösterilir. Bu katmanlar çalışma kapsamında yazılım olarak yazı, serbest yazılım olarak yazı, yüzey metni olarak yazı ve ağ daha doğrusu internet aracılığıyla yazılan yazı olarak bölümlenir. Sonuç olarak, yazının dijital ve sanal dönüşümü bilgisayar ve internet gibi yeni medyalar bağlamında ortaya çıkar.Keywords
Yazı, Dijitalleşme, Sanallaşma, Bilgisayar, İnternet

References