INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LİMANLARDA TEKNOLOJİ VE INOVASYON: BİR KONTEYNER TERMİNAL DEĞERLENDİRMESİ

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin hız kazanması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimini de güncel teknolojik gelişmelerden yararlanmaya sevk etmektedir. Bu teknolojik gelişmelerin ve gelişen inovasyon kabiliyetinin, tedarik zinciri yönetiminin önemli parçalarından olan limanlar üzerinde de etkileri görülmektedir. Bulut bağlantısının büyümesinden, liman operasyonlarını izlemek için drone kameralarının artan kullanımına kadar, önümüzdeki yılların liman ve terminal endüstrisinde teknolojik ilerleme ve inovasyon dönemi olacağı düşünülmektedir. 5G ağ teknolojisi, nesnelerin interneti, drone kameralar, araçların interneti ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları akıllı dijital limanlar yaratılmasını sağlamaktadır. Limanlar, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırmak, uzun vadede maliyetlerini azaltmak amacıyla teknolojik gelişmelere uyum sağlamak zorundadırlar. Bu uyumun derecesi, liman işletmecilerini teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini değerlendirmeye yönlendirmektedir. Çalışmada, dünyada limancılık sektöründe gelişen teknolojik uygulamalara değinilmiştir. Örnek bir konteyner terminali, çalışmaya konu teknolojik gelişmelerin uygulanması bakımından değerlendirilmiştir.Keywords
Konteyner Terminal, Liman, Akıllı Teknolojiler , İnovasyon

References