INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİYOÇEŞİTLİLİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerine yönelik “Biyoçeşitlilik” konusuyla ilgili geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmektir. Araştırmada betimsel yöntem tercih edilmiştir. Toplamda 25 sorudan oluşan taslak biyoçeşitlilik başarı testinin güvenirlik ve madde analizi için Ankara’da bulunan bir devlet okulunun 6. Sınıfında okuyan 221 öğrenci çalışmada yer almıştır. Test analizleri, madde güçlük ve ayırt edicilik analizleri yapıldıktan sonra madde güçlük ve ayırt edicilik indisleri istenilen seviyede olmayan 10 soru testten çıkarılmıştır. Testin Cronbach alfa değeri .638 bulunurken, sonuçta 15 sorudan oluşan Biyoçeşitlilik başarı testi geliştirilmiştir.Keywords
Biyoçeşitlilik, başarı testi, Türkiye

References