INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERMENİ TEHCİRİ SONRASINDA İNGİLTERE LORDLAR KAMARASI’NDA YAPILAN OTURUM

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Ermeni meselesi, devleti oldukça uğraştırmıştır. Diğer Hıristiyan unsurların kendi devletlerini kurmaları sonrasında, Ermeniler bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçmişler ve bunu sağlamak için birçok isyan çıkartmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesi Ermeniler için büyük bir şans olmuştur. Ermeniler amaçlarına ulaşmak için İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmaktan çekinmemişlerdir. Özellikle Doğu Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu aleyhine pek çok kanlı olaya yol açmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti, bölge halkını korumak için Ermenileri tehcir etmeye karar vermiştir. İtilaf Devletleri ve özellikle İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu kararına büyük tepki göstermiştir. İngiltere, tehcir sırasında yaşanan olaylardan faydalanarak, dünya kamuoyunda Türk karşıtı propaganda yürütmüştür. Tehcir meselesi uzun bir süre İngiliz siyasetini meşgul etmiştir. Bu makalede Ermeni Tehciri sonrasında İngiltere Lordlar Kamarası’nda yapılan oturum üzerinden İngiltere’nin Ermeni Tehciri’ne bakışı incelenecektir.Keywords
Osmanlı İmparatorluğu, Ermeniler, İngiltere, İtilaf Devletleri

References