INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOOPERATFLERİN GELİŞİMİNE VE KOOPERATİFLERDE İNSAN KAYNAĞINA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

Kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve işletmelerin, kar amacı güden veya gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olan insan kaynağının varlığına bağlıdır. Bu durum farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm kooperatifler için de geçerlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kooperatifçilik bünyesinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini incelemektir. Kooperatifçiliğe ve kooperatiflerin insan kaynağına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde, üniversiteler bünyesindeki önlisan ve e-sertifika programlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı çeşitli eğitim ve uyum projelerinin önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kooperatif, kooperatifçilik eğitimi.

References