INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YAKLAŞIMI: LİTERATÜR TARAMASI

Maliyet yönetimi işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için önemli bir unsurdur. Üretim ortamlarında meydana gelen değişim, maliyet yönetim sistemlerinin de bu değişime uyumlu hale getirilmesini gerekli kılmaktadır. Gelişmiş üretim ortamına uygun, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı yönlerin giderilmesine yönelik olarak geliştirilmiş maliyet yönetimi yaklaşımlarından biriside faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımıdır. Bu çalışmanın amacı faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımının kapsamı, süreci hakkında literatüre katkı sağlanması ve Türkiye’de yapılan çalışmalara ilişkin literatür taraması yapılarak yaklaşımın Türkiye’deki durumunun ortaya konulmasıdır. Bu çalışmadafaaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımına ilişkin 2000-2013 yılları arasında Türkiye’de yapılan ve ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalar incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.Keywords
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet Yönetimi, Stratejik Maliyet Yönetimi

References