INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


VİTRİN TASARIMINDA İLLÜSTRASYON UYGULAMALARI

Vitrin tasarımı müşterileri mağazanın içine girmeye ve alışverişe teşvik eden, farklı tasarım ve sanat dallarını içerisinde barındırabilen alanlardır. Vitrin tasarımı, satın alma duygusunu arttırmak, mağazanın imajını yansıtmak bakımından da önemlidir. Bu alanlarda teşhir edilecek ürünün müşteriye en iyi şekilde sunulması gerekmektedir. Müşterilerin mağazayı güncel olarak takip etmesi için sürekli yenilenmesi gereken vitrinlerin tasarımında farklı temalar oluşturulmaktadır. Markalar, müşteri ile ilk iletişim alanı olan vitrin tasarımlarına önem vererek ürünlerinin ön plana çıkmasını sağlayabilmektedir. Markalar bu sayede diğer mağazalar arasından yaratıcı vitrin tasarımları ile ayrılarak özel olmayı başarabilmektedir. Bu bakımdan sanatın vitrin tasarımında kullanılması onun bir tiyatro sahnesi gibi kullanılmasına ve tüketicinin dikkatini mağazaya çekmeye yardımcı olmaktadır. Vitrinin doğru aydınlatma ve uyumlu dekorlarla tasarlanmış olması da markanın imajını iyi yönde etkilemektedir. Sanatın insan hayatına olan olumlu etkileri illüstrasyon sanatı ile vitrin tasarımında farklı temalarla oluşturulmakta ve ürün sergilemeleri de bu yönde şekillenmektedir. Araştırmada yöntem olarak doküman analizi kullanılmış ve farklı mağazalarının illüstrasyon uygulamalı vitrin tasarımları, vitrin tasarım biçimleri ve illüstrasyonun tanımlamaları yapılarak mağaza atmosferine etkileri incelenmiştir. Bu uygulamalar illüstrasyon sanatçılarının serbest el çizimleri ya da dijital illüstrasyonları ile oluşturulabilmektedir. İllüstrasyonda kullanılan renkler ürünün görünürlüğünü etkilememeli ve karmaşık düzenlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Vitrin tasarımında uygulanması gereken, göz hizasına ürünleri yerleştirmek, doğru aydınlatma, mağaza imajına uygun olmak gibi unsurlarının yanında bu yaratıcı dekorların kullanılması müşterilere estetik sunumlar yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada illüstrasyon sanatının vitrin tasarımındaki günümüzdeki uygulamaları incelenerek, sanatın mekân tasarımında atmosfer oluşturmadaki önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak vitrin tasarımında kullanılan illüstrasyonların belirli bir konsept oluşturulduktan sonra ürünlerle uyumlu olarak doğru yerleşimlerle yaratıcı vitrinler elde edilmektedir.Keywords
Vitrin, Tasarım, İllüstrasyon.

References