INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


CARL CZERNY’NİN PİANOFORTE – SCHULE ESERİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ VON DEM VORTRAGE’IN (DUYGULU ÇALMA ÜZERİNE) YORUMA VE YORUMCULARA OLAN KATKILARI

Günümüzde bazı yorumcuların müzik, duygu ve yaratıcılık yerine teknik gösteriş ve mükemmelliği tercih ettiği görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı zaman içinde değişen icra tekniklerinin bilincinde olarak eserlerin orijinal estetiklerini yaşatmak, aynı zamanda doğal, duygulu ve dinleyiciyi heyecanlandırabilen yorumlara nasıl ulaşılabileceği hakkında icracılara yardımcı olabilmektir. Bu doğrultuda C. Czerny’nin Pianoforte-Schule (Piyano – Okulu) Op.500 adlı engin eserinin “Von dem Vortrage / Duygulu Çalma Üzerine” olan 3. bölümü incelenmiştir. Bu eser ilk olarak 1839 yılında yayınlanmıştır. Esere çok kolay ulaşılamaması sebebiyle uzun bir aradan sonra ancak 1991’de sadece Duygulu Çalma Üzerine başlıklı 3. Bölüm Breitkopf & Hartel tarafından tekrar yayınlanmıştır. İcracılar açısından çok aydınlatıcı olan bu bölümün ışığında Beethoven’ın eserlerindeki bazı öğelerin yorumuna dikkat çekilmiştir. Crescendo, dinamikler, aksanlar, tekrar, legato ve tempo bu öğelerin belli başlılarıdır. Ayrıca çok tartışılan “Urtext” konusu da irdelenmiş ve öğrenciler, eğitmenler, icracılar için yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir.Keywords
Czerny, yorumculuk, Urtext edisyonlar, icra teknikleri.

References