INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İMALAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

İş sağlığı ve güvenliği hayatımızın her aşamasında yer alan, sanayileşmeye geçilmesi ve insan kavramının ortaya çıkması ile önemli hale gelmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmek, 2012 yılından itibaren ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerde zorunlu iken, az tehlikeli ve 50 kişinin altındaki işletmelerde ise 2024 yılında zorunlu hale gelecektir. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı çalışanları korumak ve üretimin devamını sağlayarak çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam oluştırmayı hedeflemektedir.  Bu çalışmada, imalat sektöründe faaliyet gösteren tehlikeli sınıfta bulunan işletmedeki çalışanların İş sağlığı ve güvenliği algı düzeylerinin incelenmesi ve iş kazası geçiren kişilerde hangi demografik özelliklerin etkili olduğunun bulunması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma ile erkeklerin ve ilköğretim mezunlarının çoğunlukta olduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) algısının çalışma alanına bağlı olduğu, İSG eğitimi almamış çalışanların bulunduğu, yaptığı işe bağlı olarak iş kazası geçirme durumunun değiştiği görülmüştür. İşverenin gerekli önemi verdiği sürece iş kazası ve meslek hastalıklarının İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile önlenebileceği saptanmıştır.Keywords
İmalat İşleri, İSG Algısı, İş Sağlığı ve Güvenliği

References