INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜLTÜREL ŞEMANIN MİMARLIK EĞİTİMİNDE TASARIM SÜRECİNE ETKİSİNİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDE ARAŞTIRILMASI

Mimarlık eğitiminde geleceğin mimarları yetiştirilmektedir. Bu eğitim sürecinde mimari tasarımı etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bireylerin sahip oldukları kültürler mimari tasarım sürecine yansımaktadır. Öğrencinin sahip olduğu kültür, tasarım sürecini etkilemektedir. Tasarım sürecindeki bu değişimde stüdyo yürütücüsüyle öğrencisi arasındaki ilişki önemli olmaktadır. Bu çalışmada, kültürel şemanın bireyin mimarlık eğitiminde tasarım sürecine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Kültürel şemanın tasarım sürecine etkisini incelemek için alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışmasında Selçuk üniversitesi mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencileri üzerinde anket yöntemi kullanılmıştır. Bu anket çalışmasında katılan öğrenciler hakkında bilgi edinmeye yönelik sorular sorulmuştur. Ayrıca katılımcılara mevcut durumda ailesiyle yaşadığı evin çizimi ve hayalinde oturmak istediği evin çizimi istenmiştir. Yapılan bu anket ve çizim çalışmaların sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut durumda ailesiyle yaşadığı ev ile hayalindeki eve benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Tasarım açısından bu benzerliğe öğrencinin günlük rutin yaptığı aktiviteleri ve alışkanlıkları hayalinde oturmak istediği evde de istemesi etkisi olmuştur.Keywords
Kültür, Kültürel Şema, Tasarım, Mimarlık Eğitimi

References