INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İDARENİN TARAF OLDUĞU HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK YÖNTEMİ

Yargı dışı çözüm yöntemlerinden birisi olan arabuluculuk yönteminin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde öneminin artması ile idarenin taraf olduğu bazı hukuki uyuşmazlıklar bakımından da kullanılması gündeme gelmiştir. Bu yönde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlemenin yapılması ile arabuluculuk kurumu idarenin taraf olduğu birtakım uyuşmazlıklar bakımından da fiiliyata geçirilebilir hale gelmiştir. Bununla birlikte idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklar konusunda nispeten sınırlı bir alanda uygulama alanı açılmıştır. Bu çalışmada idarenin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yönteminin uygulanması incelenmiştir. İdarenin özel hukuk alanında yapmış olduğu iş ve işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarına arabuluculuk yöntemi uygulanabilir. İdarenin kamu hukuku alanında tesis etmiş olduğu işlem ve eylemlerden ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar konusunda arabuluculuk usulü kullanılmamaktadır. İdarenin kamu hukuku alanından kaynaklanan uyuşmazlıkları olan idari uyuşmazlıklar konusunda arabuluculuk kurumunun uygulama alanının açılması, idari yargı organlarının iş yükünü azaltacak, kişi ile idare arasında ortaya çıkan kimi hukuki uyuşmazlıkların kısa yoldan, daha az masrafla ve külfetle çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu ise hem hukuki uyuşmazlığın her iki tarafı için fayda sağlayacaktır hem de devlete ve topluma katkı sunacaktır. Bu nedenle arabuluculuk yönteminin idarenin birtakım idari uyuşmazlıkları konusunda da uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu aynı zamanda idarenin güncel gelişmeleri takip etmesi, toplumun ve hukukun gerisinde kalmaması bakımından da önem taşımaktadır.Keywords
arabuluculuk, alternatif çözüm yöntemi.

References