INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNTERNET ORTAMLARINDA YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SAĞLIK WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Son yıllarda hızla artan yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, interneti günlük yaşamın önemli bir parçası haline getirdi. Hızı, kolay erişilebilirliği ve geniş içeriği gibi pek çok özelliği ile her geçen gün artan kullanıcı sayısı, dijital mecraya olan ilginin adeta bir kanıtı niteliğindedir. Bireyler için internet ortamları, arama motorları aracılığıyla aynı zamanda geniş bir enformasyon alanı olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde merak edilen, ilgi duyulan, bilgi edinme ihtiyacı hissedilen her alanda internet teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri de; sağlıktır. Sağlık, son derece hassas bir alan olmakla birlikte kullanıcıların internette en çok arama yaptıkları konu başlıklarından birisi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla sağlıkla ilgili web siteleri, içeriklerinde yer alan bilgiler, kullanıcıların sunulan içeriklere ilgisi ve itibarı önemli hususlar olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan sağlık web sitelerinin finans kaynakları ve reklam politikaları da bir diğer önemli noktadır. Sağlıkta reklamla ilgili kısıtlamaların dijital mecrada farklı biçimlerde değerlendirildiği tespit edilmiş, çalışma bu tespitten hareketle gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen anahtar kelimelerle Google arama motoru kullanılarak sağlıkla ilgili siteler tespit edilmiştir. Bu sitelerin hangi sıklıkta kullanıldıklarını belirlemek amacıyla bir Google Adwords oturumu açılmış ve ‘en çok tıklanan’ siteler araştırma kapsamına alınmıştır. Bir ürün ya da hizmetin haber gibi hazırlanarak yayınlanması olarak bilinen ‘örtülü reklam’ uygulamasının, sağlık web sitelerinde nasıl kullanıldığı örnekleri ile incelenerek, bulgular değerlendirilme kapsamında çalışmada yer almıştır.Keywords
reklam; internet ortamları; sağlık web siteleri; örtülü reklam

References